Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 08.08.2011 14:54:36
Yazan  : Erol ŞEN
Soru No : 998

Soru   : İstinca Nedir Açıklarmısınız?

Cevap Tarihi : 08.08.2011 15:23:06
Cevap :

98 – soru: İstincanın
(küçük veya büyük def-i hacetten sonra su veya başka bir şeyle temizlenmenin)
hükmü
nedir?98- cevap:
(İstinca
) sünnettir. (İstincada) taş, kerpiç ve bunların yerine
geçen herhangi bir şey (kullanmak) caizdir. temizleyinceye kadar (kişi,
istinca) mahallini siler. (İstincayı) tek sayıda yapmak efdaldır (lakin) vacip
değildir. (İstinca mahallini) su ile yıkamak efdaldır.şayet necaset çıkış yerinin
(kenarlarına) dağılır (taşarsa), taş ve benzeri şeylerle istinca yapmak caiz
olmayıp, su veya sıvı (bir şey) kullanarak (temizlenmek) vacip olur. 99 – soru: kendisiyle
istinca yapmanın yasak olduğu şeyleri açıklayınız?99- cevap: (kişi) sağ
eliyle istinca yapmaz. (aynı şekilde), kemik, tezek, yiyecek (olan) veya hürmet
gösterilen bir şeyle de (istinca yapmaz). 100 – soru: def-i
hacetini
yaparken veya bevlederken, açık arazide veya bina
içerisinde önünü veya arkasını kıbleye dönme hakkında ne dersiniz?100- cevap:
def-i hacetini yaparken veya bevlederken açık arazide veya bina içerisinde
önünü
veya arkasını kıbleye dönmek mekruhtur. 101 – soru: nerelere def-i
hacet yapmaktan ve bevletmekten menolunur?101- cevap: su
ve
(su) kaynaklarına, meyveli ağacın altına, insanların faydalandığı
gölge (yere) ve insanların yoluna def-i hacet yapmaktan ve bevletmekten
menolunur. (ayrıca), rüzgârın estiği tarafa, (hayvanların) yuva (ve
deliklerine) ve ayakta bevletmekten de menolunur.   


Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 367 Toplam : 1961911                   Moderatör : Erol ŞEN |