Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 19.03.2009 22:00:39
Yazan  : YAKUP CENGİZ
Soru No : 8

Soru   :
İntihar etmenin hükmü nedir?

Cevap Tarihi : 09.08.2006
Cevap :

İntihar Etmenin Hükmü:

İntihar etmek haramdır, günah itibariyle başkasını öldürmekten daha büyüktür. Başkasını öldürmek hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Kim bir Mü’min’i kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı Cehennem’dir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”(en-Nisâ, 4/93)

İntihar Edenin Yıkanması ve Cenaze Namazının Kılınması:

İmam Ebû Yûsuf’a göre, intihar edenin cenazesi yıkanır; ama namazı kılınmaz. Çünkü Sahîh-i Müslim’deki bir rivayette; “Rasûlullah (s.a.v.) kendini öldüren bir adamın yanına geldi ve onun namazını kılmadı.” denilmektedir.(Müslim, Cenâiz 107)

İmam Mâlik ise; “İntihar edenin tevbesi kabul olmaz, dolayısıyla namazı da kılınmaz.” demiştir.Ömer b. Abdülazîz ve Evzâî gibi âlimler de namazının kılınmaması görüşündedirler.Ama cumhur-u ulemâ’ya göre intihar edenin cenazesi yıkanır ve namazı da kılınır.

İntihar Edenin Âhiretteki Durumu:

Ebû Hureyre (r.a.)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Kim kendisini dağdan atarak intihar ederse o Cehennemlik olur. Orada ebedi olarak kendini dağdan atar. Kim zehir içerek intihar ederse Cehennem ateşinin içerisinde elinde zehir olduğu halde ebedi olarak ondan içer. Kim de kendisine demir saplayarak intihar ederse Cehennem’de ebedi olarak o demiri karnına saplar.”(Buhârî, Tıbb 56)

Ehl-i sünnet ulemalarından bir kısmı; “İntiharın gerçek cezası, Cehennem’de ebedi kalmaktır. Ancak Allah, Mü’minlerin ehl-i tevhid olmalarına binaen, kereminden onları Cehennem’den çıkaracak, orada ebedi bırakmayacaktır.” demişlerdir.

Acıya Dayanamayıp İntihar Edenin Durumu:

Cündüb b. Abdullah (r.a.)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Sizden öncekilerden birisinin vücudunda yara vardı. (Yara, gittikçe) derinleşti. Adam eline bir bıçak alarak elini kesince kan durmadan aktı. Sonunda adam öldü. Bunun üzerine Cenâb-ı Hakk; ‘Kulum, (kendini öldürmekle) bana karşı acele davrandı. Ben de ona Cennet’i haram kıldım.’ buyurdu.”(et-Terğîb ve’t-Terhîb, c. V, s. 87)Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 160 Toplam : 1971902                   Moderatör : Erol ŞEN |