Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 20.03.2009 13:26:28
Yazan  : HASAN ERKUT
Soru No : 78

Soru   :
namaza kaç yaşından itibaren başlanmalıdır, namaz kaç yaşından itibaren farz olur? dini sorumluluk yaşı kaçtır?

Cevap Tarihi : 14.11.2007 21:04:58
Cevap :  Namaza başlama yaşı, temyiz (çocuğun söylenenleri eksiksiz anlayıp cevap verebildiği) yaşıdır. Onun için çocuğa, namazla ilgili sûre, dua, farz, vacip, sünnet vs.’yi öğretmeye başlamalıdır.
 Namazı zorla kıldırma yaşı on yaşıdır. Bu hususta çocuk itaat etmezse dövülür. Ancak dayağın farzların dışında bir meselede olmaması, yaralayıcı olmaması, üç darbeyi geçmemesi ve başa vurulmamasına dikkat edilmelidir. (Unutmamalıdır ki, buradaki dayak terbiye amaçlıdır.)
 Namazın farz olması ise buluğa ermekle başlar, buluğ çağı kişinin mükelleflik yaşıdır.
 İslâm’da dinî emir ve yasaklardan sorumlu olma, günahlar vs. mükellef olmayla birlikte başlar. Mükelleflik yaşı ise buluğa erilen yaştır.
 Erkek çocuk, ihtilamla, birisini gebe bırakmakla ve hangi sebeple olursa olsun meninin inzaliyle buluğa ermiş olur.
 “İhtilam”; uyuyan kimsenin rüyada görmüş olduğu cinsî münasebete denir. O rüya ile birlikte genellikle meni inzal olur. Bu sebeple ihtilam, genelde bu manâda kullanılır.
 Kız çocuğu da ihtilamla, hayız ve gebelikle baliğ olur.
 Kız ve erkekte bunların hiçbirisi mevcut olmasa bile on beş yaşını tamamladıkları zaman baliğ olurlar. Fetvâ da bu kavil üzerinedir. Bu kavil imameyne göredir. Aynı zamanda İmam Ebû Hanife’den de böyle bir rivayet vardır. Diğer üç mezhep imamı da bununla hükmetmişlerdir. Zira İbn-i Ömer, Uhud savaşında Rasûlullah''a arz edildiğinde yaşı on dört olduğu hâlde Rasûlullah onu reddetmiştir. Sonra Hendek savaşında yeniden arz edildiğinde, Rasûlullah kabul etmiştir. Bu defa yaşı on beşti. Zira on beş yaş zamanımız halkının genel buluğ yaşıdır.
 Erkek çocuk için buluğun en aşağı zamanı on iki senedir. Kızın ise dokuzdur. Muhtar olan kavil de budur.

Faydalanılan Eserler:
İbn-i Âbidîn, Çocuğun İhtilamla Baliğ Olması Faslı.Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 160 Toplam : 1971902                   Moderatör : Erol ŞEN |