Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 19.03.2009 21:42:56
Yazan  : ibrahim selçuk
Soru No : 50

Soru   :
kına gecesi ve kabul günü gibi bayanların kendi aralarında toplandıkları zamanlarda, başlarını veya diğer ziynet yerlerini açmaları ve eğlenmeleri caiz midir? bir kadın diğer bir kadının neresine bakabilir?

Cevap Tarihi :
Cevap : Kadınların birbirlerine karşı örtmeleri veya açmaları caiz olan veya olmayan yerler hakkındaki hükümler şöyledir:

• Bir kadın, diğer bir kadının diz kapağı (diz kapağı da avrettendir) ve göbek arası hariç vücudunun diğer kısımlarına bakabilir. Ancak şehvet ve fitne ihtimali bulunursa bakamaz.

• Gayri müslim bir kadın ise, Müslüman bir kadının el, yüz ve ayak hariç diğer yerlerine bakamaz. Sâliha bir kadın da, günahkâr bir kadına vücudunun el, yüz ve ayak hariç diğer yerlerine bakmasına izin vermemelidir. Zira bir Müslüman, dinî hassasiyeti sebebiyle, gördüğü mahrem şeyleri başkalarının yanında zikretmekten sakınır. Ancak gayri müslim ve günahkâr bir kadında ise, sözünü ettiğimiz dinî hassasiyet olmadığından dolayı gördükleri mahrem şeyleri başkalarının yanında zikretmekten sakınmazlar ve bu da fitneye sebep olur.

• Kadının, başka bir kadının avret yerine bakması haramdır.

• Kadın doktor, tedavi ettiği kadın hastanın avret mahalline (diz kapağı-göbek arası) tedavi için bakabilir. Ebe ve hemşire gibi doğum yaptıran kadınlar da, hamilenin avret mahalline bakabilir.

• Kadın sünnetçi, sünnet olan kadının avret yerine bakabilir.

• Kına gecesi, kabul günü gibi sosyal veya dinî bir amaçla kadınların kendi aralarında toplandıkları günlerde, kadınların erkekleri, erkeklerin de kadınları göremeyecekleri bir ortamda olmaları şarttır. Kadınlara farz olan; hem yabancı erkeklere görünmemeleri, hem de onlara bakmamalarıdır. Ayrıca kadınlar, seslerini yabancı erkeklerin duymamaları hususunda azami hassasiyet göstermelidirler.

Yukarıda zikrettiğimiz hükümler çerçevesinde kadınların kendi aralarında toplanmalarında ve eğlenmelerinde bir sakınca yoktur. (Reddü’l-Muhtâr, c.15; Mültekâ, c.4; K. Sitte, Ter. ve Şerhi İbrahim Canan, c.4; Fetâvâyı Hindiye, c.12; İhtiyâr, c.4)Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 160 Toplam : 1971902                   Moderatör : Erol ŞEN |