Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 19.03.2009 21:29:06
Yazan  : rabia çavuşoğlu
Soru No : 257

Soru   :
cünüplüyken banyo yapmadan herhangi bir şey yapmak, yemek yemek, vs günahmıdır? bir adım bile atıldığında günah mı yazılır?

Cevap Tarihi : 26.10.2007 01:40:40
Cevap :
Cünüp olan kimseye caiz, mekruh veya haram olan şeyler kısaca şöyledir.

• Cünüp olan kimse, ulaşacağı ilk namaz vaktine kadar yıkanmayı geciktirmesinde bir beis yoktur. Fakat en güzel olan hemen yıkanmaktır. Ertelemesini gerektirecek bir özür veya zaruret bulunmadığı takdirde yıkanmayı namaz vaktinden sonraya bırakmak ise günahtır.

• Cünüp olan erkeğin yıkanmadan ve abdest almadan önce hanımıyla ikinci kez cinsi münasebette bulunmasında bir sakınca yoktur; ama böyle yapmaması daha güzeldir. Zira cünüp olan bir kimsenin yemek, içmek, uyumak veya cima etmek istediği zaman abdest alması menduptur.

• Cünüplükten yıkanmak istediğinde yıkanmaya başlamadan önce abdest almak menduptur.

• Cünüp iken “kunût” dualarını okumak mekruh değildir.

• Cünüp olan kimsenin, elini, ağzını yıkadıktan sonra yiyip içmesi mekruh değildir. Fakat elini ve ağzını yıkamadan bunu yapmamalıdır. Çünkü müsta’mel (abdestsizliğin giderildiği) su içilmiş olur ki bu, tenzîhen mekruhtur. El de pislikten hâlî değildir. Binaenaleyh onu da yıkayıp ondan sonra yemelidir.

• Cünüp olan kimsenin tefsir kitaplarına dokunması mekruh, diğer şer’î kitaplara dokunması ise mekruh değildir.

• Muska ve hamâil gibi içinde âyet yazılı şeyler muşamba gibi ayrı bir kılıfla sarılırlarsa onlarla helâya girmek, üzerinde taşımak hem abdestsiz kişiye hem de cünüp kimseye caiz olur. Bundan anlaşılır ki, dua ve sena niyetiyle yazılan âyetlerin hükmü yine Kur''an hükmündedir.

Ancak böyle âyetler dua niyetiyle okunurlarsa caizdir. Zira niyet yazıyı değil, dil ile söyleneni değiştirmekte tesir eder.

• Cünüp kimsenin bayram ve cenaze namazgâhına, tekke veya medreseye girmesi haram değil, caizdir.

• Cünüp kimsenin Kur''ân''a bakması mekruh değildir. Çünkü cünüplük göze sirayet etmez.

• Cünüp kimsenin ezan okuması veya kamet getirmesi tahrîmen mekruhtur.

• Cünüp kimse ezanı işitince ezana icabet eder, yani ezanı tekrarlar. Çünkü müezzine icabet etmek ezan okumak değildir.

• Cünüp kimsenin cenaze yıkaması mekruhtur.

• Cünüp kimsenin tıraş olması, tırnak kesmesi, kan aldırması veya vücudundan bir parçayı kesip atması mekruhtur. Çünkü dünyada iken bedenden nasıl ayrılmış iseler âhirette de öylece geri gelirler.
• Cünüp kimsenin Allah (c.c)’yu zikir ve tesbihte bulunması caiz olduğu gibi dua etmesi de caizdir.

• Cünüp olarak sabahlamak orucu bozmadığı gibi bütün gün cünüp kalmak da orucu bozmaz.

Cünüp olan kimseye şunları yapmak haramdır:

1- Namaz kılmak
2- Kâbe’yi tavaf etmek
3- Mushaf’a el sürmek. Ancak Mushaf’ı, ona bitişik olmayan bir şey ile tutmasında bir sakınca yoktur.
4- Kur’an okumak. Ancak dua kastıyla dua âyetlerini okumasında bir sakınca yoktur.
5- Camiye girmek
6- Tilavet secdesi yapmak

Faydalanılan Eserler:
1- İbn-i Âbidîn, Taharet, Guslün Sünnetleri, Guslün Farz Olduğu Yerler, Ezan Babı, Orucu Bozan ve Bozmayan Şeyler Babı.
2- İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, Vehbe Zuhaylî, c.1, s.287.
3- Fetevâyi Hindiye, c.1, s.60; c.12, s.64-133.
4- Mültekâ, c.1, s.45-46.
5- Celal Yıldırım, c.1, s.59; c.4, s.165.Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 160 Toplam : 1971902                   Moderatör : Erol ŞEN |