Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 19.03.2009 21:52:00
Yazan  : Abdulhamit Çavuş
Soru No : 19

Soru   :
altın ve gümüş kapları kullanmak caiz midir?

Cevap Tarihi : 19.08.2006
Cevap :
Altın ve gümüş kaplardan yemek, içmek, yağ ve koku sürünmek, sürme çekmek, ve abdest almak caiz değildir. Çünkü Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. “Altın ve gümüş kaplardan içmeyiniz. Altın ve gümüş tabaklardan yemeyiniz. Çünkü bunlar, bu dünya hayatında onların (müşriklerin)dır. Âhirette ise sizindir.” (Buhârî) Diğer bir hadiste ise şöyle buyurmuştur: “Gümüş kaptan su içen kimse karnına Cehennem ateşi dolduruyor demektir.” (Buhârî) (bkz. Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi)Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 367 Toplam : 1961911                   Moderatör : Erol ŞEN |