Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 19.03.2009 22:06:54
Yazan  : ayşe kulaber
Soru No : 168

Soru   :
 ramazan orucunu cinsî münasebet yoluyla bozmuş karı-kocanın keffaret orucu tutması lazım mıdır? keffaret orucunun hükmü nedir? keffaret orucunun delili nedir? tabiî yolların haricinde ramazan’da münasebette bulunur da meni gelirse veya unutarak cima ederse ne gerekir?

Cevap Tarihi : 03.02.2008 01:02:47
Cevap :
Ramazan’da kasten, tabiî olan (yani ön ve arka) yollardan cinsel ilişkide bulunmak, ister meni gelsin ister gelmesin orucu bozar ve hem kaza hem de keffaret gerektirir. Bu hükümden ölüyle veya hayvanla yapılan münasebet hariçtir.

Keffaret orucunun hükmü:

Zeylâî, Hidâye ve Vikâye sahipleri gibi ulemadan bazısı, keffaret orucunun hükmü hakında şöyle demişlerdir: Kefaret orucu, amelde farzdır. Yani keffaret orucu tutması gereken kişiye bu orucu tutmak farzdır. Ancak itikâden farz değildir. Yani keffaret orucunu inkâr eden kâfir olmaz. Sadru''ş-Şerîa, İbn-i Melek gibi bazı ulema ise vacip demiştir. Ancak her iki görüşe göre de, keffaret orucunu inkâr eden kâfir olmaz.

Ramazan orucunu cinsî münasebet yoluyla bozmuş karı-kocanın üzerine, hem kaza hem de keffaret gerektiği hususunda âlimler arasında ihtilaf yoktur. Zira bu hüküm üzerinde icma, yani bütün ulemanın ittifakı vardır. (İbn-i Âbidîn, Oruç Bahsi)

Keffaret orucunun delili:

Keffaret orucunun hükmü sünnetle sabittir. Ramazan’da, “Oruçlu iken eşimle cinsi münasebette bulundum!” diyen â’râbîye Rasûlullah (s.a.v.), “Bir köle azat et” (yani keffaret olarak ver) diye emretmiştir. (Buhârî)
Oruç keffareti sırasıyla şöyledir:

1- Köle azat etmek.

2- Köle bulamaz ise iki ay oruç tutmak.

3- Özürden dolayı oruç tutamayacak ise 60 fakiri doyurmak. (Zamanımızda köle olmadığı için onun yerine, iki ay keffaret ve bir günde kaza olmak üzere oruç tutulmaktadır.)

Tabi yolların haricinde Ramazan’da cinsî münasebette bulunur da meni gelirse veya unutarak cima ederse:

Ön ve arka yolun haricinde ilişkide bulunup da menisi gelen kimseye sadece kaza gerekir. Unutarak cinsel ilişkide bulunmak ise orucu bozmaz. (el-İhtiyâr, Oruç Bahsi; Reddü-l Muhtâr; Fetevâyı Hindiyye)Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 160 Toplam : 1971902                   Moderatör : Erol ŞEN |