Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 13.11.2011 19:57:39
Yazan  : Erol ŞEN
Soru No : 1023

Soru   : Vitir Namazı Hakkında Bilgi Verebilirmisiniz Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır?

Cevap Tarihi : 13.11.2011 20:31:45
Cevap :

158 – cevap: vitir (namazı)  üç rekâttır. (vitiri) yatsı namazından sonra
kılar. (yatsı namazından) önce (kılarsa) caiz olmaz. (vitir namazını) kılmak
istediği zaman iftitah tekbiri alır, sonra senâ eder (yani sübhâneke duasını okur),
eûzü billêhi mine’ş-şeytânirracîm der, besmele çeker, fatiha ve ardından bir
sure okur. sonra rükû yapar ve iki defa secde eder. sonra ikinci rekâta kalkar
ve diğer namazların ikinci rekâtını nasıl kılıyorsa (vitrin ikinci rekâtını da)
öylece kılar, sonra oturur (ka’de yapar) ve teşehhüt (tahiyyat) okur. üçüncü
rekâta kalktığında fatiha ve ardından bir sure okur. (zammı sureyi) okumayı
bitirince ellerini kulaklarına kaldırarak[1]
tekbir alır[2],
sonra kunut[3]
(duasını) okur. kunut (duasını) bitirince[4]
tekbir alırken rükû için de eğilir (rükû yapar). bundan sonra diğer namazların
üçüncü rekâtları (nasıl kılınıyor ise vitrin üçüncü rekâtını da) öylece
tamamlar.159 – soru: vitir (namazı kılan kişi) bütün
rekâtlarda fatiha ve (zammı) sure okur mu?159 – cevap: evet (vitir namazı kılan kişi)
bütün rekâtlarda (fatiha ve zammı sure) okur.160 – soru: vitir (namazında okunması) sünnet bir kıraat
var mıdır?160 – cevap: evet, (vitir namazında) birinci rekâtta fatiha’dan
sonra “a’l┠(yani sebbihi’sme rabbike’l âlâ), ikinci rekâtta (fatiha’dan
sonra) “kâfirûn”, üçüncü rekâtta ise (fatiha’dan sonra) “ihlâs” suresini okumak
sünnet (olarak varit) olmuştur. bazı rivayetlerde ise son rekâtta ihlâs suresi
ile birlikte “muavvizeteyn” (felak ve nas surelerinide) okumak varit olmuştur.[5]161 – soru: (vitir namazında) kunut açıktan mı yapılır?
gizli mi yapılır?161 – cevap: (vitir namazını kılan kimse) ister imam, ister tek
başına (münferit olarak kılan) veya ister imama uyan (cemaat) olsun (kunut
duasını) hafî (gizli) okur.162 – soru: vitir (namazı) cemaatle kılınır mı?162 – cevap: evet, ramazan’ın bütün gecelerinde teravih
namazından sonra vitir namazını cemaatle kılmak sünnet (olarak varit) olmuştur.163 – soru: vitir (namazında) imamlık yaparsa kıraati
cehrî (açıktan) mı okur?163 – cevap: evet, vitrin üç rekâtında da imam kıraati
açıktan okur.164 – soru: vitir (namazının) haricinde başka
bir namazda kunut yapılır mı?164 – cevap: vitir (namazının) haricinde başka
bir namazda kunut yapılmaz. ancak müslümanların başına gelen bir musibet için
kunut yapılması müstesna olup, (böyle bir durumda) kunut, rükûdan sonra ayakta
yapılır. İmam (kunutta) müslümanlara dua eder, (müslümanların) düşmanlarına da
beddua eder.

[1] abdurrahman
b. esved babası abdullah (ibn-i mesud r.a)’dan rivayet ettiğine göre o; vitir
(namazının) kunutunda ellerini kaldırıyor idi. İbn-i ebî şeybe, salavât,
591, 6954[2] şu’be
(r.a)’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: hakem, hammâd ve  ebâ İshak’ı işittim vitir (namazının) kunutu
hususunda şöyle diyorlardı: (kıraati bitirince) tekbir alır sonra kunut okur.İbn-i ebî şeybe,
salavât, 590,
6951[3] İbrahim
(rh.a)’den rivayette şöyle demiştir: vitirin kunutunda şöyle söyle; “allâhümme
innâ nesteînüke ve nesteğfiruk
e”. İbn-i ebî şeybe, salavât, 579, 6891

ebû abdurrahman (rh.a)’den
rivayetle şöyle dedi: abdullah b. mesud (r.a) bize kunutta şöyle okumamızı
öğretti; “allâhümme innâ nesteînüke ve nesteğfiruke ve nü’minü bike ve nüsnî
aleyke’l- hayra…..” İbn-i ebî şeybe, salavât,
579, 6892[4] alkame
(rh.a)’den rivayetle; İbn-i mesud ve nebî (s.a.v)’in ashabı vitirde rükûdan
önce kunut yapıyorlardı.İbn-i ebî şeybe, salavât,
581, 6910abdurrahman b. esved
(rh.a)’den o da babasından rivayetle; abdullah b. mesud kıraati bitirince
tekbir alır sonra kunut yapardı. kunutu bitirince de tekbir alır sonra rükû
yapardı. İbn-i ebî şeybe, salavât, 590, 6947[5] tirmizi,
ebû dâvûd -aişe r.anha’dan , nesâî abdurrahman b. ebzâ’dan rivayet etti. dâremî
de İbn-i abbas (r.anhuma)’dan (rivayet etti) fakat “muavvizeteyn’i”
zikretmediler.mişkâtü’l mesâbîh, salât,
35, 1267, 1268, 1269, 1270


Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 160 Toplam : 1971902                   Moderatör : Erol ŞEN |