Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 13.11.2011 20:49:31
Soru No : 1015

Soru   :  namazın sünnetlerini açıklayınız?

Cevap Tarihi : 13.11.2011 20:50:53
Cevap :

147 – cevap: (namazın sünnetlerini aşağıda) geldiği gibi ezberle;1-  tahrime (iftitah tekbiri) alırken ellerin
erkeklerde kulak hizasına, kadınlarda ise omuz hizasına kaldırılması. sonra erkeklerin
göbeğin altında sağ (elini) sol (elinin) üstüne koyması2- tahrime
(iftitah tekbirinden) sonra senâ etmek (sübhâneke duasını okumak)

3- teavvüz (eûzü
billêhi mine’ş-şeytânirracîm demek)4- besmele çekmek5- âmin demek6-
semia’llâhu limen hamideh demek7- rabbenâ
leke’l hamd demek8- rükû (tekbirini),
secde (tekbirini), kıyam (tekbirini), ka’de (tekbirini) ve secdeden (başı)
kaldırırken ki tekbiri (söylemek)9- rükû ve
secde (de yapılan) tesbihler10- rükûda
parmakları ayrık olarak elleriyle dizlerini tutması11- (birinci)
ka’de (oturuş), (ikinci) ka’de (oturuş) ve iki secde arasında ki (oturuşta) sol
ayağını yayarak üzerine oturup sağ ayağını dikmesi12-
(tahiyyatta) şehadeti söylerken işaret (etmek, yani kelime-i şehadette nefiy
olan “lâ ilâhe” derken sağ elin şehadet parmağını kaldırıp, isbât olan
“illallâh” derken de parmağı indirmek)13- ka’dede
(oturuşta) elleri uylukların üzerine koymak14- farzlarda
ilk iki rekâttan sonraki (rekâtlarda) kıraat (yapmak) -farzların haricinde ki
(namazlarda) ise bütün rekâtlarda (kıraat) gerekir-15- İmamın,
tekbirleri, semia’llâhu limen hamideh (lafzını) ve (namazın sonunda ki) selamı
(cehran) sesli söylemesi16- son
teşehhütten (tahiyyattan) sonra nebî (s.a.v)’e salavat okumak17- (salavat
okuduktan) sonra kur’an ve sünnette (varit olan lafızlara) benzer (lafızlarla)
dua etmek18- selam
verirken (başı) sağa ve sola çevirmek19- İmamın,
selam verirken erkeklere, hafaza meleklerine ve salih cinlere niyet etmesi20- İmama
uyan kişinin (imam) hangi tarafına geliyorsa o tarafa selam verirken imamına
niyet etmesi, eğer (imam) tam karşısında ise (imamına) iki selamda da (niyet
etmesi)21- İmama
uyan kişinin her (iki) tarafa da selam verirken, imama uyan (cemaate), hafaza
meleklerine ve salih cinlere niyet etmesi22- tek
başına (münferit olarak) namaz (kılan kimsenin her) iki tarafa da selam
verirken sadece meleklere niyet etmesi


Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 160 Toplam : 1971902                   Moderatör : Erol ŞEN |