Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 13.11.2011 20:52:12
Yazan  : Erol ŞEN
Soru No : 1014

Soru   :  namazın farzlarını açıklayınız?

Cevap Tarihi : 13.11.2011 20:54:59
Cevap :

134 – soru: namazın sahih olması için mutlaka
olması gereken şartları açıklayınız?134 – cevap: namaz kılan (kimse) için mutlaka olması
(gereken şartlar);1- namaz
kıldığı anın başından sonuna kadar her iki (büyük ve küçük) abdestsizlikten
temiz olması2- bedeninin
necasetlerden temiz olması3- namaz
kıldığı yerin temiz olması4- temiz ve
avretini örten bir elbise giymiş olması. (çünkü) açılmış
avretle birlikte namaz sahih olmaz. (keza) necis bir elbiseyle de (namaz) caiz
olmaz.5- her namazın vakti
içerisinde olması. vakit girmeden önce (namaz
kılmak) caiz olmaz.6- kıbleye
dönük olması7- niyet ile
tahrime (iftitah tekbiri) arasına fasıla vermeden namaza girmesi. (niyet ise)
kıldığı namazın hangi namaz olduğunu kalbine getir(mesidir). İmama uyan kişinin
bunları (yapmasının yanı sıra) aynı şekilde imama uymaya da niyet (etmesi)
gerekir.135 – soru: temiz bir elbise bulamayan ve yanında (elbisedeki)
pisliği temizleyecek bir şey de olmayan kişi ne yapar?135 – cevap: (namazını) bu necis elbiseyle kılar.
bu şekilde namazı sahih olup, iade etmesi de gerekmez[1].136 – soru: avretini örtecek bir elbise bulamayan
kimse nasıl namaz kılar?136 – cevap: şayet ayakta rükû ve secde ile kılarsa
caiz olur. fakat (bu kimse için) 
faziletli olan oturarak rükû ve secdeyi îmâ[2] ile
(yani başıyla işaret ederek)
kılmasıdır. (ayakta da kılsa
oturarak da kılsa) her iki durumda da insanların gözünden kendini gizler.137 – soru: namazın sahih olabilmesi için
erkekte mutlaka örtülmesi gereken avretin sınırı nedir?137 – cevap: erkekteki avret yeri, göbeğin altından
diz kapağına kadardır. diz kapağı avret olup, göbek (avret değildir).138 – soru: kadının avreti nedir?138 – cevap: eğer kadın hür ise, namazın sahih olabilmesi
için (örtmesi gereken) avreti, bütün bedenidir. bundan ancak yüzü, elleri ve
ayakları istisna edilir. -bu (istisna), namazın sıhhati hususundadır.
mahremi olmayan kişilerin önünde yüzü açmak[3] ise
caiz değildir.-(eğer kadın,
köle, yani cariye ise), erkekte avret olan (yerler) cariyede de avrettir. buna
ilaveten (cariyenin) karnı ve sırtı da (avretine) eklenir. bunların haricinde
(cariyenin) bedenindeki diğer yerler ise avret değildir.139 – soru: yırtıcı hayvandan veya başka bir şeyden
korktuğundan dolayı kıble tarafına yönelmeye gücü yetmeyen kimse ne yapar?139 – cevap: hangi yöne (dönmeye) gücü yeterse (o yöne
doğru) namaz kılar.140 – soru: şayet namaz kılan (kimse) kıble
(hakkında) şüpheye düşerse ve orada (kıbleyi) soracağı kimse de olmazsa, (bir
tarafa) yönelmesinin hükmü nedir?140 – cevap: kıble yönünü (bulmak için) içtihat eder (yani bütün
gücüyle çaba ve gayret sarfeder), araştırır ve (kıblenin hangi tarafta) olduğu
zannı ağır basarsa o yöne doğru namaz kılar.141 – soru: şayet kişi içtihat ederek ve araştırarak namaz
kılar, namaz kıldıktan sonra da kıbleyi yanıldığını anlarsa namazı
iade eder mi?141 – cevap: (hayır) iade etmesi gerekmez.142 – soru: şayet kişi namazda iken (kıbleyi) yanıldığını
anlarsa ne yapar?142 – cevap: namazın içindeyken kıbleye
döner ve (kaldığı) yerden devam edip tamamlar. namazı yeniden kılması
gerekmez.

[1] “el-kudûrî”
sözü bu şekilde özetledi.”el-hidâye” sahibi ise (bu mevzuyu)  tafsilatlandırıp şöyle dedi: bu (mesele) iki
vecih üzeredir.1-  şayet elbisenin dörtte biri veya daha fazlası
temiz ise, o (elbiseyle) namaz kılar. eğer çıplak olarak namaz kılarsa caiz
olmaz. çünkü bir şeyin dörtte biri onun tamamının yerine geçer.2- şayet (elbisenin) temiz
(olan kısmı) dörtte birden daha az ise, muhammed (rh.a)’e göre ve şafi
(rh.a)’in de bir kavline (göre hüküm) yine aynıdır. çünkü (bu elbise) ile namaz
kılmada yalnızca bir farzın terki söz konusudur. çıplak olarak namaz (kılmada)
ise birçok farzın terki söz konusudur.ebû hanife ve ebû yusuf
(rh.aleyhima)’ya göre ise (kişi), çıplak olarak namaz kılma ile, (o elbiseyle)
namaz kılma arasında muhayyer olup, (elbiseyle namaz kılması) daha
faziletlidir. (necis de olsa elbiseyle namaz kılmanın daha faziletli olması),
(avreti) örtmenin yalnızca namaza münhasır olmamasından, temizliğin ise sadece
namaza has olmasındandır.[2] bu
(meselede) dört suret vardır:1- oturarak îmâ ile namaz
(kılmak)2- (oturarak) rükû ve secde
ile (namaz kılmak)3- ayakta îmâ ile (namaz
kılmak)4- (ayakta) rükû ve secde
ile (namaz kılmak)“ed-dürrü’l muhtâr”’da
zikredildiği gibi, (yukarıdaki suretlerin) tamamı caiz olup, en faziletlisi ise
birinci (surettir). bakınız: “ed-dürr’ül muhtâr alâ hâmişi reddü’l
muhtâr”
“şurûtu’s-salât babı”[3] “ed-dürrü’l
muhtâr”
sahibi (bu mesele hakkında) uyarıp şöyle demiştir: genç kadın,
erkeklerin arasında yüzünü açmaktan menolunur. (yüzünü açmaktan menolunmasının)
sebebi, (yüzün) avret olduğundan değil, bilakis fitne korkusundandır. tıpkı
şehvetten emin olsa da (kadının yüzüne) dokunmak gibi ki, çünkü bu daha da
ağırdır.


Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 160 Toplam : 1971902                   Moderatör : Erol ŞEN |