Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

EDİTÖRDEN;SUNUŞ BaşYazı...

EDİTÖRDEN;SUNUŞ / M. Eyüp ÖZBERK

Bismillâh…
Ve’l-hamdu lillâh…
Ve’s-salâtu ve’s-selâmu alâ Rasûlillâh…
Emmâ ba‘d…
Kıymetli okurlarımız! devamı...


MAKÂLÂT-I FÂRÛKİ;İSLÂM'DA ZİKİR VE SEMÂ MAKÂLÂT-I FÂRÛKİ;İSLÂM'DA ZİKİR VE SEMÂ(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâıhî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.Âlemlerin Rabbi Cenâb-ı Hakk’a hamdüsenadan sonra Rasûl-i Ekrem Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e ve O’nun güzide sahabelerine en üstün selam ve tahiyyeler olsun.
Bu risalemizde Cenâb-ı Allah’a (c.c.) nasıl yaklaşılacağını, sevgi ve muhabbetinin nasıl elde edileceğini âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerin ışığında, bu yüksek yoldan istifade ederek yaşayan büyük ehlullahın hallerinden misaller vermek suretiyle gücümüz nispetinde anlatmaya çalışacağız.Tevfik Cenâb-ı Hak’tandır.Birinci Yol:MÜRŞİD SEVGİSİ ve BAĞLILIK

MAKÂLÂT;MİRAÇ İKLİMİNDE KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA ZİYARETİ’NİN ARDINDAN MAKÂLÂT;MİRAÇ İKLİMİNDE KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA ZİYARETİ’NİN ARDINDAN(Muzaffer YALÇIN)
Kudüs ya da 12 isminden birisi olan İliya şehri. Peygamberler şehri. Miraç yurdu. Ribat ve cihat yurdu olan Kudüs.

MAKÂLÂT;NEFSİNE BAK! SANATI ve SANATKÂRI GÖRECEKSİN MAKÂLÂT;NEFSİNE BAK! SANATI ve SANATKÂRI GÖRECEKSİN(Ethem KARLI)
Cenâb-ı Hak, Aziz Kitabı’nda nefsi düşünmeyi emrederek buyuruyor ki:
“Nefislerinizde (ruh ve beden varlığınızda) dahi (nice alametler var. Hala) görmeyecek misiniz?” (ez-Zâriyât, 51/21)
Cenâb-ı Hak, insanı necis bir damla sudan yarattığını zikrederek şöyle buyurdu.

MAKÂLÂT;İSLAM’DA İFFET VE TESETTÜR MAKÂLÂT;İSLAM’DA İFFET VE TESETTÜR(Emine HIZ)
Yüce dinimiz İslam, insan neslinin bozulmadan temiz ve saf bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için iffetli bir hayat sürdürmenin önemine işaret etmiştir.

RAMAZAN-I ŞERİF;RAMAZAN AYININ TOPLUMDAN BEKLENTİLERİ RAMAZAN-I ŞERİF;RAMAZAN AYININ TOPLUMDAN BEKLENTİLERİ(İsmail KOCABIYIK)
Bu makalemizde Ramazan ayının Müslüman toplumundan beklentilerini ve toplumsal yapı olarak bu mübarek aya karşı hak ve hukukları izah etmeye gayret edeceğiz.

MAKÂLÂT;İMAM-I RABBANİ (k.s.) ve EHL-İ BEYT SEVGİSİ MAKÂLÂT;İMAM-I RABBANİ (k.s.) ve EHL-İ BEYT SEVGİSİ(Dr.Abdulcelal Emanet)
İmam-ı Rabbani Ahmed Farukî Serhendî (h.971-1034/m.1564-1624), Hindistan’da yetişen büyük veli ve âlimlerdendir. İnsanların itikat, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenmelerini, öğrendikleri bu bilgiler ile amel etmelerini sağlayan, insanları Allah Teâlâ’nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve hicri ikinci bin yılının müceddidi olmasından dolayı “Müceddid-i Elf-i Sâni”, şeriat ile tasavvufu birleştirmesi sebebiyle “Sıla” ismi verilmiştir. Hz. Ömer (r.a.)’ın soyundan olduğu için, “Faruki” nesebiyle anılmış, Serhend şehrinden olduğu için de oraya nisbetle, “Serhendî” denilmiştir.

RAMAZAN-I ŞERİF;TERAVİH NAMAZI RAMAZAN-I ŞERİF;TERAVİH NAMAZI(Murat SÜTÇÜ)
Teravih ne demektir?
Sözlükte; “rahatlatmak, dinlendirmek” anlamındaki “tervîha” kelimesinin çoğulu olan teravih, Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan namazı ifade eder.

TASAVVUF;AHMET YESEVÎ ve YESEVİYYE YOLU -I- TASAVVUF;AHMET YESEVÎ ve YESEVİYYE YOLU -I-(Yakup YÜKSEL)
Tasavvuf Hareketinin Toplum Hayatındaki Yeri
I- GİRİŞ:
Bütün mahlûkatı yoktan var edip onları kendi varlığından haberdar eden, insanoğlunu en güzel surette yarattıktan sonra onları kendisine halife ve onlara din olarak İslam’ı, son peygamber olarak da Hz. Muhammed (s.a.v.)’i seçen Cenâb-ı Hakk’a hamdlerin en güzeli olsun!
O’nun Habîbi ve Edîbi, âlemlerin yaratılmasına sebep olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, âline, ashabına, evladına, ezvacına, etbaına, ehlibeytine de tahiyyelerin en ekmeli olsun inşallah!

RAMAZAN-I ŞERİF;İFTARLARIMIZ İSRAFLA HEDER OLMASIN! RAMAZAN-I ŞERİF;İFTARLARIMIZ İSRAFLA HEDER OLMASIN!(H. İbrahim ŞEN)
Ramazan ayının girmesiyle birlikte iftar davetleri de başlar. Dostlarımızı, yakınlarımızı iftara davet eder, bizler de onların davetlerine icabet ederiz. Özellikle büyükşehir hengâmesinde dünya meşguliyeti ve dünyevileşmenin de bir sonucu olarak sıla-i rahimin ve dostlarla görüşmelerin zayıfladığı bir dünyada bir araya gelmelere vesile olur. İnsanların birbirlerine yakınlaşmalarına katkı sağlar, yardımlaşma ve cömertlik duygularını canlandırır.

MAKÂLÂT;ZAMANI GÜZEL DEĞERLENDİRMEYE DAİR MAKÂLÂT;ZAMANI GÜZEL DEĞERLENDİRMEYE DAİR(Mahmut KÖKVER)
Zamanı iyi değerlendirmek isteyen bir kişi öncelikle yaşamında neleri gerçekleştirmek istediğini saptamalıdır. Daha sonra yıllık, aylık, haftalık, günlük planlar yapmalı ve bu planlara uymaya gayret göstermelidir.

FIKHIN AYDINLIĞINDA;ORUÇ ve RAMAZANLA İLGİLİ MESELELER FIKHIN AYDINLIĞINDA;ORUÇ ve RAMAZANLA İLGİLİ MESELELER(Seyfullah KILINÇ)
Mazmaza, istinşak ve istincada mübalağa
Oruçlu kimsenin, gusül ve namaz abdestinde (diğer zamanlarda yaptığı gibi) boğazına kaçacak şekilde ağzına ve burnuna su vermede mübalağada bulunması mekruhtur.
Yine oruçlu kimsenin istinca (büyük abdest temizliği) yaparken makattan içeriye su girmemesi için mübalağada bulunmaması ve nefes alıp vermemesi gerekir.

SAĞLIK;HURMA ve İNSAN -I- SAĞLIK;HURMA ve İNSAN -I-(Yrd.Doç.Dr.Faruk MARAŞLIOĞLU)
İbn-i Ömer (r.anhümâ) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) (bir defasında): “Muhakkak ki ağaçlardan bir ağaç (çeşidi) vardır ki yaprağı düşmez. Ve muhakkak ki o (ağaç, kâmil) Müslüman’ın benzeridir. Şu halde bana söyleyin, o nedir?” buyurdu. Bunun üzerine (oradaki) insanlar, çöldeki ağaçları anmaya (başladılar). (Benim) ise hatırıma onun hurma ağacı (olduğu) geldi, (fakat söylemeye) utan¬dım. Sonra (insanlar): “Yâ

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 159 Toplam : 1971901                   Moderatör : Erol ŞEN |